Onderzoek

Van waarde zijn en blijven
Een onderzoek naar de rol van centra voor de kunsten in een veranderende samenleving.

Dit onderzoek richt zich op de maatschappelijke meerwaarde van centra voor de kunsten. Besproken wordt wat de bestaansreden is van centra voor de kunsten en welke maatschappelijke effecten ze willen realiseren in de samenleving. Daarnaast worden de factoren beschreven die bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht.

Download het onderzoek hier.